Osnovni napotki o uporabi brusnih plošč

Informacije o standardih in predpisih

Tehnične informacije o brušenju

Po dogovoru med proizvajalci brusnih plošč, ki je v skladu s standardi ISO, DIN, CEN in predpisi FEPA, so na ploščah navedeni naslednji podatki:

Varnostne barvne kode hitrosti:

Informacije o dimenzijah in preizkusu za morebitne poškodbe

Priprava brusne plošče za uporabo

Pri izdobavi preglejte embalažo in vsebino pošiljke oziroma brusno orodje, ki ste ga naročili.

Pri brusnih ploščah preverite dimenzije oznake in možne poškodbe pri prevozu.

Neposredno pred vpetjem nove ali rabljene keramične plošče je potrebno izvesti zvočni preizkus. To storimo z nekovinskim tolkalom. Lahke brusne plošče držimo s prstom ali nataknemo na trn, težje pa navpično postavimo na tla. Plošče morajo biti suhe.

Preizkus se izvede na levi in desni strani plošče 45° od središčne linije.

Z nekovinskim tolkalom ali nekovinskim kladivcem rahlo udarimo po plošči in prisluhnemo zvoku. Pri nepoškodovani plošči je zvok udarca lepo zveneč. Pri poškodovani plošči pa je zvok zamolkel in nezveneč in pomeni, da ima plošča razpoko in je ne smete uporabiti.

Plošče vezane v sintetičnem smolnem vezivu nimajo tako zvenečega in čistega zvoka kot plošče v keramičnem vezivu.

Navodila za montažo brusne plošče na prirobnico

Montaža na prirobnico

Pred uporabo plošče in montažo na prirobnice se prepričajte o številu vrtljajev brusnega vretena na stroju z označeno najvišjo obratovalno hitrostjo brusne plošče.

Strojne prirobnice morajo biti čiste in nepoškodovane. Preverite tudi stanje vpenjalnih vijakov, če so vsi enake in primerne kvalitete. Med strojno prirobnico in brusno ploščo se vstavijo papirnate ali PVC prirobnice, ki ste jih dobili s ploščo. Vpenjalne vijake enakomerno pritrdimo z momentnim ključem po opisanem spodaj prikazanem vrstnem redu.

Sledi preverba uravnoteženosti plošče in v primeru potrebe izvesti uravnoteženje. Kakovost obdelane površine je odvisna tudi od uravnoteženosti brusne plošče, zato je uravnoteženost pomembna za dosego optimalne kakovosti površine.

Če želite statično uravnotežiti brusno ploščo, jo namestite na polirano gred in postavite na enoto za uravnoteženje. Pri rabljenih ploščah bo mogoče potrebno postopek uravnoteženja zaradi odvisno od obrabljenosti ponoviti.

Po veljavnih varnostnih predpisih in priporočilih (ISO, DIN, FEPA) mora imeti vsaka brusilna plošča pred prvim brušenjem opravljeno preizkusno obratovanje. Preizkusno obratovanje novo vpete brusne plošče se opravi pri najvišji dovoljeni hitrosti. Nobeno brusno ploščo KREBS & RIEDEL ne smemo uporabljati pri višji hitrosti brusne plošče, kot je njena najvišja dovoljena in na plošči ter dokumentaciji navedena hitrost. V skladu s standardi DIN, ISO, FEPA in ANSI mora vsaka brusna plošča delovati v prostem teku najmanj eno minuto pred brušenjem, obodna hitrost pa v tem času ne sme nikoli preseči priporočil proizvajalca.

Informacije ob morebitnih reklamacijah

Kdo je za kaj odgovoren

Proizvajalec in distributer

Ob naročilu brusne plošče, vrste obdelave in prejetih podatkov o stroju, proizvajalec določi varnostni faktor brusne plošče. Pri izdelavi se zagotovi x-kratnik varnostnega faktorja plošče proti lomu. Varnostni faktor je odvisen od delovne metode in konstrukcije stroja.

Izvedba preizkusa obodne hitrosti in varnostnega faktorja se izvede že v proizvodnem obratu. Izvajajo se tudi preizkusi loma.. Vsaka brusna plošča ima ustrezne označbe proizvoda s podatki o dovoljeni obratovalni hitrosti. Proizvajalec mora poskrbeti za ustrezno in brezhibno embalažo za pošiljanje, ne odgovarja pa za poškodbe nastale med prevozom in za nepravilno skladiščenje pri uporabniku.

Odgovornost proizvajalca strojev

Zagotavljanje enostavnega nastavljanja vodil za obdelovance in zaščite pri zmanjšanih premerih brusne plošče. Zagotovitev omejitve števila obratov brusne plošče. Zavarovanje brezstopenjskih regulatorjev števila obratov brusne plošče. Zagotovitev zaščite stroja pred drobci, ki bi nastali v primeru loma brusne plošče.

Konstrukcija prirobnice mora biti primerna za montažo brusne plošče in v skladu s predpisi.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik mora poskrbeti za pravilno skladiščenje. Kontrola plošče glede poškodb pri prejemu in montaži, ter vsi v nadaljevanju zahtevani varnostni ukrepi pri montaži in pripravi brusne plošče za uporabo.

Kontrola poškodb in zvočni preizkus. Uporaba ustreznih strojnih prirobnic in prirobnic brusne plošče s pravilno montažo. Kontrola uravnoteženosti, varnostno obratovanje pri najvišji dovoljeni hitrosti in pred vsakim brušenjem varnostni prosti tek. Nastavitev vodil in kontrola vpetja obdelovanca, ter zaščite.

Brusne plošče se ne sme predelovati ali kako drugače spreminjati.

Podjetje

Brusilna tehnika d.o.o.
Masljeva ulica 3
1230  DOMŽALE
Slovenija

Tel.: +386 1 7291265
eMail: info@brusilnatehnika.si

PowerCom d.o.o. © 2018. All rights reserved.